σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Παλιές μπαταρίες ηλεκτρικών Irizar τροφοδοτούν με ενέργεια τον σταθμό ταχείας φόρτισης των 50 kW, που λειτουργεί ήδη σε ένα πρατήριο βενζίνης της Ισπανίας.
Ελαφρά επαγγελματικά φορτηγά, ταξί και εταιρικά οχήματα θα έχουν κίνητρα αντικατάστασης.