Για όλα τα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου που φέρουν την πράσινη αυτοκόλλητη ετικέτα και χαρακτηρίζονται από τις Τελωνειακές Αρχές ως «Ελεύθερα», δηλαδή χωρίς τελωνειακή διασάφηση, το τέλος εκτελωνισμού ήταν και παραμένει μηδενικό.

Στην παραπάνω διευκρίνιση προχώρησαν τα ΕΛΤΑ, σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων αναφορικά με τις αλλαγές στα ειδικά τέλη εκτελωνισμού, που προκάλεσαν ανησυχία στους καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ε.

Στην ανακοίνωση των ΕΛΤΑ αναφέρεται ότι πρόσφατα υπήρξε αναπροσαρμογή στην τιμολογιακή τους πολιτική, στα «Ειδικά Τέλη Εκτελωνισμού». Στο νέο τιμοκατάλογο έχει προστεθεί «Τέλος Εκτελωνισμού» για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που φέρουν τελωνειακή διασάφηση, ακόμη κι αν κατά την διαδικασία εκτελωνισμού αυτή προσδιοριστεί ως μηδενική.

73381274_2480347998680118_980638276031348736_n_0.jpg

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κλείνουν την ανακοίνωσή τους, υπενθυμίζοντας ότι ο διαχωρισμός των ταχυδρομικών αντικειμένων που προέρχονται από τρίτες χώρες, σε αυτά που έχουν τελωνειακό ενδιαφέρον και σε αυτά που δεν έχουν, γίνεται από Τελωνειακές Αρχές και όχι από τα ΕΛΤΑ.