Τροχοί & TIR

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης για τους σκοπούς της άδειας οδήγησης

Πότε είναι αποδεκτή η υπεύθυνη δήλωση
Πέμπτη 09/05/2024 - 13:00
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Με γνώμονα τη διεύρυνση του πεδίου εξυπηρέτησης και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών που υποχρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εφαρμόζονται τα εξής:

Όπου για τους σκοπούς της υ.α. 50984/7947/2013 (για άδεια οδήγησης) απαιτείται η υποβολή στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνης δήλωσης, αυτή γίνεται αποδεκτή:

- Είτε πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση που δημιουργείται και εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της ενότητας «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

- Είτε πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση που αναρτάται και βεβαιώνεται ψηφιακά μέσω της διαδικασίας «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» της προαναφερθείσας ενότητας.

- Είτε πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση που φέρει γνήσιο της υπογραφής.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περίπτωση αιτήματος που έχει ήδη υποβληθεί και βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν με χθεσινή (08/05/24) εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σε συνέχεια και της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου περί «αποδοχής υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του…».

PreviousNext