Τροχοί & TIR

Βουλγάρικα με ελληνικά Ρ. Γιατί πληθαίνουν

«Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα».
Πέμπτη 09/05/2024 - 12:57
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Αυξάνει τον τελευταίο καιρό η κυκλοφορία στην Ελλάδα βουλγάρικων αυτοκινήτων -τράκτορες με πινακίδες Βουλγαρίας, τα οποία έλκουν ρυμουλκούμενα με ελληνική πινακίδα Ρ.

Κατ’ αρχάς να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η έλξη αλλοδαπών ρυμουλκουμένων / ημιρυμουλκουμένων από κοινοτικούς τράκτορες, εφόσον όλη η μεταφορά (από το σημείο φόρτωσης ως το σημείο εκφόρτωσης) εκτελείται από κοινοτικό τράκτορα και το σημείο φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται σε κοινοτικό έδαφος. Η εν λόγω έλξη πρέπει να προβλέπεται από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μεταφορέων (εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η έλξη πραγματοποιείται μεταξύ οχημάτων που ανήκουν στην ίδια μεταφορική επιχείρηση).

Ο λόγος, ωστόσο, που έχει αυξηθεί η έλξη ελληνικών ρυμουλκούμενων από κοινοτικούς τράκτορες, κυρίως τράκτορες με βουλγάρικες πινακίδες, έχει να κάνει με τις μισθώσεις-εκμισθώσεις οχημάτων μεταφορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 5058 (Οκτώβριος 2023) ισχύουν τα εξής:

«Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις, μεταφορικές ή μη, ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι μεταφορικές με έδρα την Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα ρυμουλκούμενά τους (συρόμενα ή επικαθήμενα) με άδεια Ρ όχι μόνο σε μεταφορικές άλλης κοινοτικής χώρας (π.χ. Βουλγαρίας), αλλά ακόμη και σε μη μεταφορικές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο, ορίζεται ότι:

«Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα».

PreviousNext