Τροχοί & TIR

Δεκτή η δήλωση υποψήφιου οδηγού που δεν έχει κλείσει τα 18 του χρόνια

Γίνεται αποδεκτή η υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με γνήσιο της υπογραφής, για τους σκοπούς της θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης.
Πέμπτη 18/04/2024 - 14:50
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής

Γίνεται αποδεκτή η υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με γνήσιο της υπογραφής, για τους σκοπούς της θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης.

Όπως είναι γνωστό, σε περίπτωση εκκρεμούς αιτήσεως υποβληθείσας πριν τη 19η Απριλίου 2024 (θέση σε ισχύ της απόφασης), για την οποία δεν έχει διενεργηθεί η θεωρητική εξέταση του υποψηφίου, προκειμένου να προγραμματιστεί για θεωρητική εξέταση, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσής του, εξαχθείσας από το gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί στη λήψη, κατά την είσοδο στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης, φωτογραφίας πορτρέτου του και φωτογραφίας της 1ης σελίδας του Δ.Ε.Ε. του, καθώς και στην ακόλουθη χρήση των φωτογραφιών αυτών στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας.

Ωστόσο, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αλλά και ενδιαφερόμενοι Φορείς και πολίτες αναφέρουν ότι, υφίσταται δυσχέρεια εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης σε πολίτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, λόγω των προαπαιτούμενων έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr.

Για την επίλυση του προβλήματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης με εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών, επισημαίνονται τα εξής:

Σε περίπτωση εκκρεμούς αιτήσεως υποβληθείσας πριν την 19η Απριλίου 2024 υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, για την οποία δεν έχει διενεργηθεί η θεωρητική εξέταση, προκειμένου να προγραμματιστεί για θεωρητική εξέταση, εξυπακούεται ότι γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωσή του που φέρει γνήσιο της υπογραφής περί της εν λόγω συναίνεσης, κατά τα γενικώς ισχύοντα, εναλλακτικά αντί της έκδοσής της μέσω του gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, η κατά τα ανωτέρω πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις αιτήσεων υποβληθεισών πριν την 19η Απριλίου 2024 και για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί η θεωρητική εξέταση.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την προαναφερθείσα ημερομηνία και έκτοτε, η συναίνεση του υποψηφίου για τη λήψη των φωτογραφιών θα δηλώνεται στην αρχική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή, και δεν θα υποβάλλεται επί τούτου πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση.

PreviousNext