Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, ως εξής:

ΦΑΣΗ Ε1: Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, προς Νέα Πέραμο, στην κατεύθυνση προς Αθήνα:

Από 18.00΄ώρα της Τετάρτης 9/2/2022 έως 06.00΄ ώρα της Πέμπτης 10/2/2022.

Από 18.00΄ ώρα της Πέμπτης 10/2/2022 έως 06.00΄ ώρα της Παρασκευής 11/2/2022.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Α/Κ Πάχης.

ΦΑΣΗ Ε2: Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, από Νέα Πέραμο, στην κατεύθυνση προς Αθήνα:

Από 18.00΄ ώρα του Σαββάτου 12/2/2022 έως 06.00΄ ώρα της Κυριακής 13/2/2022.

Από 18.00΄ ώρα της Κυριακής 13/2/2022 έως 06.00΄ ώρα της Δευτέρας 14/2/2022.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Η/Κ Μεγάρων ή της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.