Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με πλήρη και μερικό αποκλεισμό των οχημάτων στην Κόρινθο και συγκεκριμένα επί του Αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Πατρών στην περιοχή του Τεχνικού της Κάτω Διάβασης Κ057 περί την 84+586 χιλιομετρική θέση εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της παραπάνω γέφυρας.

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται, όμως για τα κυκλοφοριακά μέτρα ισχύουν και εναλλακτικές ημερομηνίες.

Αναλυτικά, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 22-11-2021 έως και 23-12-2021, ως κάτωθι:

α) Ο μερικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας προβλέπεται στην κάθετη τοπική οδό υπό του  Αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στο Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου από 22-11-2021 έως 25-11-2021 και από 06-12-2021 έως και 23-12-2021, με εναλλακτικές ημερομηνίες από 22-11-2021 έως και 02-12-2021 και 13-12-2021 έως 23-12-2021.

β) Ο πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστημα από 22-11 2021 έως και 05-12-2021, με εναλλακτικές ημερομηνίες από 29-11-2021 έως 12-12-2021.