Τροχοί & TIR

Αποκλεισμός κυκλοφορίας στον κόμβο Αγιάς (Λάρισα). Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω εκτέλεσης εργασιών στις γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στις χιλιομετρικές θέσεις (χ.θ) 351-352 θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς λωρίδων κυκλοφορίας αλλά
Παρασκευή 13/01/2023 - 09:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω εκτέλεσης εργασιών στις γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στις χιλιομετρικές θέσεις (χ.θ) 351-352 θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και τον ταυτόχρονο αποκλεισμό του κλάδου εξόδου του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα.

Κατά τον αποκλεισμό του κόμβου της Αγιάς, οι εναλλακτικές διαδρομές έχουν ως ακολούθως: 

❖ Αποκλεισμός κλάδου εξόδου του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη: 

Καθ' όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν από Αθήνα προς Λάρισα/Αγιά μέσω του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς), θα πρέπει να ακολουθούν μία από τις παρακάτω εναλλακτικές διαδρομές: 

* Πριν τον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγίας — Χ. Θ. 352+918), έξοδος στο Νότιο Α/Κ Λάρισας (Νίκαιας — Χ.Θ. 348+106) και μέσω αρχικά της Π.Ε.Ο. Αθηνών — Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Λάρισα και στη συνέχεια μέσω της οδού Βόλου και της Π.Ε.Ο. Λάρισας — Βόλου με κατεύθυνση προς Βόλο έως τον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς —Χ.Θ. 352+918). 

* Μετά τον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς — Χ. Θ. 352+918), αναστροφή στον Α/Κ Συκουρίου (ΧΘ. 362+061) προς Αθήνα και έξοδος στον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς — ΧΘ. 352+918) από τον κλάδο εξόδου του κόμβου στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

• Αποκλεισμός κλάδου εξόδου του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς) στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Καθ' όλη τη διάρκεια τον αποκλεισμού τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα/Αγιά μέσω του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς), θα πρέπει να ακολουθούν μία από τις παρακάτω εναλλακτικές διαδρομές: 

* Πριν τον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς - Χ.Θ. 352+918), έξοδος στον Α/Κ Συκουρίου (Χ.Θ. 362+061) και μέσω αρχικά της επαρχιακής οδού Συκουρίου - Λάρισας με κατεύθυνση προς Λάρισα, στη συνέχεια της επαρχιακής οδού Λάρισας - Αγιόκαμπου με κατεύθυνση προς Αγιόκαμπο και τέλος της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή (περιφερειακά οικισμού Γαλήνης), έως τον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς -Χ.Θ. 352+918). 

* Μετά τον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς - Χ.Θ. 352+918), αναστροφή στο Νότιο Α/Κ Λάρισας (Νίκαιας - Χ.Θ. 348+106) προς Θεσσαλονίκη και έξοδος στον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς -Χ.Θ. 352+918) από τον κλάδο εξόδου του κόμβου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. 

• Αποκλεισμός κλάδου εισόδου του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς) στην κατεύθυνση προς Αθήνα: 

Καθ' όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν από Λάρισα/Αγιά προς Αθήνα μέσω του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς), θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω εναλλακτική διαδρομή: 

* Από τον Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς) (Χ.Θ. 352+920) συνέχεια επί της ΠΕΟ Βόλου -Λάρισας και της οδού Βόλου με κατεύθυνση προς Λάρισα και μέσω της ΠΕΟ Θεσσαλονίκης -Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, έως το Νότιο Α/Κ Λάρισας (Νίκαιας - Χ.Θ. 348+106) μέσω του οποίου θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Χρονική διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ' όλο το 24ωρο και οι ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών είναι:

α) Για τις γέφυρες και για την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη: Από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

β) Για τις γέφυρες και για την κατεύθυνση προς Αθήνα: Από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

γ) Για τη γέφυρα στο 351+440 χιλιόμετρο και προς τις δύο κατευθύνσεις, προς Θεσσαλονίκη/ Αθήνα: Από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

PreviousNext