Από σήμερα, 14/04/21, και μέχρι την Τετάρτη 21/04/21 ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Οδό λόγω έργων και περιλαμβάνουν αποκλεισμό λωρίδων ως εξής:

- Αποκλεισμός της Λωρίδας 'Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) στην περιοχή από 205,350 Χ/Θ έως 206,700 Χ/Θ στην κατεύθυνση προς Θεσ/νίκη και από 206,750 Χ/Θ έως 205,250 Χ/Θ στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

- Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τον αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από τη Χ/Θ 204+500 έως τη Χ/Θ 204+850 και στη συνέχεια διοχέτευση της κυκλοφορίας από τη δεξιά προς την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας σταδιακά έως τη Χ/Θ 205+000. Ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας θα τελειώσει στη Χ/Θ 206+850. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ για όλο το 24ωρο σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής από την Τετάρτη 14-04-2021 έως και την Τετάρτη 21-04-2021. Εναλλακτικά και σε περίπτωση που, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι εργασίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Τετάρτη 21-04-2021 έως και την Τετάρτη 28-04-2021. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου από ώρα 07:00 έως 19:30. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, οι εν λόγω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.