Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης επανέρχεται στο αίτημα των μελών του για αποζημίωση και σε νεώτερη επιστολή προς τον πρωθυπουργό και προς τους συναρμόδιους υπουργούς επισημαίνει ότι:

«Δεν έχουμε λάβει ακόμη καμία απάντηση στην σχετική υπ. αρ. 185/29.09.2020 επιστολή του Συνδέσμου μας για το θέμα της αποζημίωσης των τουριστικών λεωφορείων και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.

Από την άλλη πλευρά, πληροφορίες που κυκλοφορούν και έφθασαν ως εμάς ενημερώνουν ότι επίκειται η έκδοση Κ.Υ.Α. για τις αποζημιώσεις των τουριστικών λεωφορείων, για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι ιδιοκτήτες τους λόγω της καταστροφικής επίδρασης της πανδημίας του Covid-19 στον τουρισμό, με μάλλον ανησυχητικό όμως περιεχόμενο.

Όπως μαθαίνουμε, η πρόθεση είναι να μην αποζημιωθούν τα τουριστικά λεωφορεία των οποίων έχουν κατατεθεί οι πινακίδες στην αρμόδια ΔΟΥ, με στόχο την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τους. Κάτι τέτοιο, όμως, εκτός από εξωφρενικό, είναι και εντελώς άδικο και αυθαίρετο ως σκέψη, διότι οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων δεν επέλεξαν τη συγκεκριμένη λύση από δική τους πρωτοβουλία και για δικούς τους λόγους. Πρόκειται για απόλυτα νόμιμη διαδικασία, την οποία επέλεξαν εύλογα για να μειώσουν τα τρέχοντα έξοδα για οχήματα που σχεδόν ολόκληρο αυτό τον χρόνο δεν έχουν έργο και παραμένουν ακινητοποιημένα, και από τα οποία οι ίδιοι δεν έχουν εισόδημα. Πρόκειται, δηλαδή, κατ' εξοχήν για τα οχήματα που πρέπει να αποζημιωθούν στην παρούσα περίπτωση! Και οι ιδιοκτήτες που κατέληξαν στη λύση της κατάθεσης των πινακίδων για να περισώσουν έξοδα που δεν μπορούν πλέον να καλύψουν, χωρίς δική τους ευθύνη, ασφαλώς δεν πρέπει να τιμωρηθούν γι' αυτό!!

Επιπλέον, δεν υπάρχει πληροφορία ότι οι αποζημιώσεις των τουριστικών λεωφορείων θα καταβληθούν υπό τον κανόνα του de minimis.

Αν αυτό δεν συμβεί, η όλη ρύθμιση, αντί να ανακουφίσει πραγματικά αυτούς που όντως έχουν ανάγκη ανακούφισης, θα δημιουργήσει μεγάλες αδικίες μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έχουν ήδη αποζημιωθεί για τις οικονομικές απώλειές τους με κάποιον τρόπο ή σε κάποιο βαθμό, οι οποίοι θα καταλήξουν με υπέρογκες αποζημιώσεις τελικά, και άλλων που δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση ως τώρα, για τους οποίους μπορεί να μην περισσεύουν χρήματα, ώστε να αποζημιωθούν.

Έχουμε ήδη επισημάνει στην προηγούμενη επιστολή μας ότι οι επαγγελματίες του κλάδου μας θα πρέπει να αποζημιωθούν από την Πολιτεία μόνο για τις πραγματικές τους απώλειες έτσι ώστε αυτά να τους επιτρέψει να παραμείνουν «ζωντανοί» και σε λειτουργία μέχρι το τέλος του προβλήματος που δημιούργησε ο Covid-19. Και αυτό είναι πραγματικά η μόνη δίκαιη λύση.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζουμε και πάλι:

1) Οι επαγγελματίες που έχουν αποκλειστικά τουριστικό έργο σε τουριστικές περιοχές και δεν απασχολούνται με άλλον τρόπο όλο το χρόνο, π.χ. μεταφέροντας εργαζόμενους σε εργοστάσια ή μαθητές σε σχολεία, δεν έχουν δουλέψει καθόλου από την αρχή της χρονιάς και αυτό μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχθεί, όχι βάσει του συνήθους κύκλου εργασιών τους, αλλά μέσω των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν καταθέσει, οι οποίες αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση σε σχέση με τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους του 2019. Το ελάχιστο ποσό που θα δοθεί ως αποζημίωση στην περίπτωση αυτή, για το όχημα και για την επιχείρηση, σε επαγγελματία που διαθέτει ένα μόνο τουριστικό λεωφορείο, από το οποίο ζει ο ίδιος και η οικογένειά του, δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από 8.000 € για ένα χρόνο, όση δηλαδή και η τεκμαρτή δαπάνη του. Αυτό το ποσό ο κάθε επαγγελματίας θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

2) Υπάρχουν επαγγελματίες και εταιρείες (προσωπικές, ΕΠΕ και ΑΕ) που διαθέτουν πλέον του ενός ή και πολλά περισσότερα τουριστικά λεωφορεία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε εύλογο η αποζημίωση του κάθε επαγγελματία ή της κάθε εταιρείας να καθοριστεί με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έχει καταθέσει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει το ανώτερο ποσό του de minimis, έτσι ώστε να μπορέσει ο νομοθέτης να προβεί στην υποδιαίρεση του διαθέσιμου ποσού και στην αντιστοίχισή του με τα προς αποζημίωση τουριστικά λεωφορεία.

Το ελληνικό κράτος πρέπει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο προς τον χώρο των τουριστικών λεωφορείων, στηρίζοντας τους ανθρώπους αυτούς σε μία τόσο δύσκολη στιγμή και επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να υπάρχουν, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για να εξακολουθήσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ και οι οποίοι γενικά, δεν έχουν πάρει δάνεια και δεν βρίσκονται «στο κόκκινο», τουλάχιστον από δική τους ευθύνη. Αν ορισμένοι από αυτούς έχουν πάρει κάποιο δάνειο για να ανανεώσουν τον στόλο τους και λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, που επιδεινώθηκε από την πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο Covid-19, συνέβη να σφραγιστεί κάποια επιταγή τους ή να καθυστερήσει κάποια δόση leasing, πάντως δεν πρόκειται για κακούς επαγγελματίες, αλλά αντίθετα- για ανθρώπους που προσέχουν τη δουλειά τους και ανταποκρίνονται πάντοτε στις κάθε είδους υποχρεώσεις τους γι' αυτό και πρέπει να στηριχθούν, όπως και ολόκληρος ο χώρος μας.

Ο covid-19 τους δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, καθώς εξαφάνισε το έργο τους με την έλλειψη της κρουαζιέρας και των οργανωμένων ταξιδιών, στο πλαίσιο των οποίων υπήρχαν οι εκδρομές και τα transfers, που πραγματοποιούνται με τουριστικά λεωφορεία.

Γι' αυτό είναι ανάγκη να στηριχθούν με δικαιοσύνη και κατ' αναλογία, έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν στον τουρισμό και στην οικονομία της χώρας μας».

«Ευελπιστούμε», καταλήγει η επιστολή του Συνδέσμου, «ότι αν οι προαναφερθείσες φήμες τελικά αληθεύουν, θα αναθεωρήσετε τον όλο σχεδιασμό των αποζημιώσεων των τουριστικών λεωφορείων και θα επιλέξετε την απόλυτα δίκαιη κατανομή τους προς όλους όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Σε διαφορετική περίπτωση, κάποιοι επαγγελματίες και κάποιες επιχειρήσεις, χωρίς να ευθύνονται για κάτι, δεν θα τα καταφέρουν. Είμαστε βέβαιοι πως δεν επιθυμείτε να τους έχετε δώσει εσείς τη χαριστική βολή».