Αλλάζει η ώρα την Κυριακή και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.. Με αυτό το δεδομένο, φροντίστε τον προγραμματισμό των δρομολογίων σας, ιδιαίτερα όσοι απασχολούνται στη διεθνή μεταφορά, ώστε οι φορτώσεις και παραδόσεις να γίνουν στην ώρα τους και τα αυτοκίνητα να φτάσουν έγκαιρα στα καράβια.

Άγνωστο, ωστόσο, παραμένει αν τον ερχόμενο Μάρτιο, του 2021, θα επανέλθουμε στο θερινό ωράριο, το οποίο είτε θα το διατηρήσουμε είτε θα το καταργήσουμε, παραμένοντας στο χειμερινό.

Υπενθυμίζουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει από τον Φεβρουάριο του 2018 εγκρίνει πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) για την οριστική διακοπή των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας.

Έτσι, η αλλαγή της ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μάρτη του 2021 για τις χώρες που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς (2021).