Καθυστέρηση, τουλάχιστον 40 ημερών, αναμένεται στην έκδοση των καρτών των ευφυών ταχογράφων, με τους οποίους εξοπλίζονται όλα τα σύγχρονα φορτηγά και λεωφορεία.

Το πρόβλημα προέκυψε λόγω της αδυναμίας να ανταποκριθούν οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση ευρωπαϊκών πιστοποιητικών και την εκτέλεση των πιστοποιήσεων, ώστε να λειτουργήσει η ανάδοχος εταιρεία ως MSCA και ως CP, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ανάδοχος εταιρεία, μετά από διαγωνισμό, είναι η «INFORM ΛΥΚΟΣ», η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση της παραγωγής των καρτών ευφυών ταχογράφων για χρονικό διάστημα 24 μηνών, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 6 μήνες.

Η παραγωγή των καρτών από την Inform Λύκος θα ξεκινούσε στα μέσα του Σεπτέμβρη, αλλά ζήτησε και έλαβε παράταση 40 ημερών λόγω του παραπάνω προβλήματος (μη ανταπόκρισης των διεθνών οργανισμών).

Υπενθυμίζεται ότι πριν αρκετούς μήνες είχε γίνει ανάθεση παραγωγής των καρτών σε πολωνική εταιρεία, η οποία αντί να τοποθετήσει το ελληνικό πρόσημο GR, άφησε το πολωνικό PL, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των αυτοκινητιστών.