Υλοποιείται από το πρωί σήμερα, 1/10/20, η συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Αττικής με σκοπό την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ με την ανάθεση εκτέλεσης περιφερειακών γραμμών στα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής:

- Το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ενισχύεται με 200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγούς σε ημερήσια βάση,

- Επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις,

- Μειώνονται οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Οι πρώτες από τις εξήντα συνολικά γραμμές που ανατίθενται είναι οι «504: Θρακομακεδόνες – Σ.Σ. Δεκελείας – Κηφισιά» και «740: Ολυμπιακό Χωριό – ΣΚΑ – Αχαρναί – Αγ. Άννα».

Οι χρονοαποστάσεις των δυο δρομολογίων θα βελτιωθούν σημαντικά κατά 5 και 17,5 λεπτά αντίστοιχα.

Αργότερα, θα δρομολογηθούν και άλλα λεωφορεία έτσι, ώστε ο στόλος του ΟΑΣΑ, μέσω της συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ, να ενισχυθεί με συνολικά 200 οχήματα και 550 οδηγούς, που θα αναλάβουν το συγκοινωνιακό έργο σε 60 περιφερειακές γραμμές. Επιπροσθέτως, έως το τέλος του 2020, ο στόλος του ΟΑΣΑ θα ενισχυθεί με επιπλέον 300 οχήματα μέσω leasing.

Πληρώθηκε το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ εγκρίθηκε η προβλεπόμενη καταβολή ποσού ύψους 9.129.882,00€ στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)», προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση στο ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο εκτέλεσης της από 16-03-2020 σύμβασης.

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.