Τροχοί & TIR

Άρτα, διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών 455.869 ευρώ

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανακοίνωσε ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (από
Πέμπτη 01/09/2022 - 12:34
Κοινοποίηση στα Social Media
καθισματα, πουλμαν, μεταφορα μαθητων,

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανακοίνωσε ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2022) με δικαίωμα παράτασης ως την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του ΔΣΑ.

Το έργο αφορά τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων και οχτακοσίων εξήντα εννιά ευρώ (455.869,00 €) με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης.

Τα μεταφορικά μέσα (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Ε.Δ.Χ. όχημα) και ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο, το μέγιστο κόστος ανά δρομολόγιο είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Άρτας.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στο Κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Άρτας (Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Αντίστασης - 47132) και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 06–09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η Πρόσκληση, με όλα τα παραρτήματα, διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.peartas.gov.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της παρούσας θα παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Άρτας, στο τηλ. 2681361030, 33.

PreviousNext