Τροχοί & TIR

Αυστηρότερες οι εξετάσεις υποψήφιων οδηγών

Η διαδικασία που ακολουθείται και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Πέμπτη 21/03/2024 - 13:13
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής

Με μια πρόσφατη απόφαση (19/03/24) γίνεται επικαιροποίηση των διατάξεων για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών και αναλύεται όλη η διαδικασία από τη στιγμή της προσέλευσης στον χώρο, ο τρόπος και τα μέσα ελέγχου, η εξέταση κ.α.

Προσέλευση υποψηφίων και έλεγχος ταυτοπροσωπίας 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης την ημέρα και το αργότερο τριάντα (30) λεπτά πριν την ώρα έναρξής της που αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε., ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων τους στους πίνακες που είναι αναρτημένοι έξω από την αίθουσα, και επιδεικνύουν στους επιτηρητές:

- το Δ.Ε.Ε. και 

- την ταυτότητά τους ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ή το ισχύον διαβατήριο ή την τυχόν κατεχόμενη ελληνική άδεια οδήγησης σε μορφή κάρτας ή δημόσιο έγγραφο (όπως άδεια διαμονής) από το οποίο απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

Η ταυτότητα ή/και η τυχόν κατεχόμενη ελληνική άδεια οδήγησης δύναται να επιδεικνύονται και σε ψηφιακή μορφή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (Gov.gr Wallet). 

Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσωπικών στοιχείων τους στο Δ.Ε.Ε. και το επιδεικνυόμενο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. 

Υποψήφιος που προσέρχεται για τη θεωρητική εξέταση χωρίς το Δ.Ε.Ε. και το απαιτούμενο έγγραφο ταυτοπροσωπίας θεωρείται μη προσελθών. 

Πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τους επιτηρητές.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε διαφορά στα προσωπικά στοιχεία υποψηφίου, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση και αναγράφεται χειρογράφως στο Δ.Ε.Σ. και στο πρακτικό εξέτασης από τον υπεύθυνο της αίθουσας η φράση «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Για τον επαναπρογραμματισμό, ο οποίος πραγματοποιείται εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της μη διενεργηθείσας εξέτασης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, προαπαιτείται η διόρθωση από την Υπηρεσία των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, αφενός χειρογράφως επί του Δ.Ε.Ε. με θέση και της σφραγίδας της Υπηρεσίας και αφετέρου στο Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) των Δ.Ε.Ε, κατόπιν υποβολής αίτησης για τη διόρθωση αυτή. 

Φωτό: Περιφέρεια Αττικής
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής

Λήψη φωτογραφιών 

Πριν την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα εξέτασης, πραγματοποιείται με φορητή κάμερα στιγμιαία λήψη φωτογραφίας πορτρέτου κάθε υποψηφίου. 

ΦΩΤΟ

O υποψήφιος απαιτείται να κοιτάει κατευθείαν στον φακό της κάμερας, να έχει ουδέτερη έκφραση και το στόμα κλειστό. 

O υποψήφιος απαιτείται να μην φέρει κάποιο κάλυμμα ή αντικείμενο στο κεφάλι του όπως καπέλο, κουκούλα, γυαλιά κ.λπ., εκτός αν απαιτείται για λόγους υγείας και εφόσον πιστοποιείται από ιατρικό πιστοποιητικό.

Ακολούθως πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας της πρώτης σελίδας ταυ Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου. 

ΦΩΤΟ

Στη φωτογραφία απαιτείται να μην αποκρύπτονται τα επί του Δ.Ε.Ε. στοιχεία και φωτογραφία του υποψηφίου, και να μην περιλαμβάνεται το πρόσωπο του υποψηφίου ή άλλων υποψηφίων. 

Οι φωτογραφίες αυτές λαμβάνονται με τη συναίνεση του υποψηφίου και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας. 

Είσοδος στην αίθουσα εξέτασης 

Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα οι υποψήφιοι παραδίδουν στους επιτηρητές κινητές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως συσκευές κινητής τηλεφωνίας) (απενεργοποιημένες), έξυπνα ρολόγια (Smartwatches) (απενεργοποιημένα) σημειώσεις, βιβλία κ.ο.κ., τα οποία εναποτίθενται σε ειδικό χώρο. 

Κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα πραγματοποιείται ανίχνευση με χρήση φορητής συσκευής από τους επιτηρητές για τον εντοπισμό οποιασδήποτε μορφής ασύρματης επικοινωνίας (όπως Radio, W-Fi, Bluetooth, GSΜ, LTE, 5G) ή παράνομων κρυφών συσκευών (όπως κρυφών καμερών). 

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο υποψήφιος καταλαμβάνεται, είτε κατόπιν ένδειξης της συσκευής ανίχνευσης είτε όχι, να φέρει παράνομη κρυφή συσκευή, ο υποψήφιος ενημερώνεται προς τούτο και υποχρεούται να παραδώσει τη συσκευή αυτή στους επιτηρητές προκειμένου να συμμετάσχει στην εξέταση. 

Σε περίπτωση άρνησης παράδοσης της κρυφής συσκευής, ο υποψήφιας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση και τίθεται σχετική αναγραφή χειρογράφως στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης από τον υπεύθυνο της αίθουσας. Ο επαναπρογραμματισμός πραγματοποιείται εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της μη διενεργηθείσας εξέτασης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας. 

Υπογραφή κατάστασης και τακτοποίηση στη θέση εξέτασης 

Οι υποψήφιοι υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση της συγκεντρωτικής κατάστασης που υφίσταται εκτυπωμένη στον χώρο και τακτοποιούνται, με μέριμνα των επιτηρητών, στη σωστή θέση μπροστά απ' την οθόνη του υπολογιστή στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία τους, επαληθεύοντας την ορθότητα των εμφανιζόμενων στοιχείων. 

Διαδικασία εξέτασης 

Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος από τον υπεύθυνο της αίθουσας, στις οθόνες εμφανίζεται η εικόνα της ερώτησης με τις απαντήσεις. 

0 υποψήφιος, εκτός από την οθόνη αφής, δύναται να χρησιμοποιεί εναλλακτικά χειροκίνητη συσκευή κατάδειξης (mouse), η οποία διατίθεται. 

O υποψήφιoς αφού διαβάσει ή ακούσει την ερώτηση με τις απαντήσεις επιλέγει τη σωστή απάντηση. Αμέσως μετά εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη ερώτηση και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Το σύστημα επιτρέπει στον υποψήφιο να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση. Αφού φτάσει στην τελευταία ερώτηση, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην πρώτη μη απαντημένη ερώτηση και ο υποψήφιος συνεχίζει κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις ή να εξαντληθεί ο χρόνος που αντιστοιχεί στην κατηγορία που εξετάζεται. 

Για κάθε υποψήφιο το σύστημα δημιουργεί με τυχαίο τρόπο ένα ερωτηματολόγιο, με τον προβλεπόμενο αριθμό ερωτήσεων. Οι πιθανές απαντήσεις για κάθε ερώτηση δεν έχουν απαραίτητα την ίδια σειρά με αυτή που εμφανίζεται στο ερωτηματολόγιο των σχετικών εγχειριδίων. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξετάζεται και σε δεύτερη κατηγορία, οι ερωτήσεις της δεύτερης εξέτασης οι οποίες εμφανίζονται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης, επιλέγονται και αυτές από το σύστημα, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα τρόπο. 

Υποψήφιος που απορρίπτεται στη θεωρητική εξέταση, έχει δικαίωμα επανεξέτασης με την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. 

Σε περίπτωση υποψηφίου που απορρίπτεται στη θεωρητική εξέταση για πέμπτη (5η) φορά, για κάθε επανεξέταση έκτοτε απαιτείται η παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. 

Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται: 

- η αντιγραφή, η συνεργασία και η συνομιλία μεταξύ των υποψήφιων 

- η ύπαρξη βιβλίων και σημειώσεων 

- η ύπαρξη συσκευών κινητής τηλεφωνίας 

- η ύπαρξη έξυπνων ρολογιών (Smartwatches) 

- η ύπαρξη συσκευών Bluetooth, Wi-Fi, Μp3 ή οποιασδήποτε άλλη συσκευής ασύρματης επικοινωνίας (Radio, GSΜ, LTE, 5G κλπ.) 

- η ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής όπως κομπιούτερ χειρός 

- η ύπαρξη ακουστικών 

- η ύπαρξη μικροφώνων 

- η ύπαρξη καμερών 

- οποιαδήποτε παρέμβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

- η απομάκρυνση των δύο (2) τελευταίων εναπομεινάντων στην αίθουσα υποψηφίων από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο, πριν ολοκληρωθεί η εξέταση και του τελευταίου υποψηφίου. 

Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης πραγματοποιείται ανίχνευση με χρήση φορητής συσκευής από τους επιτηρητές για τον εντοπισμό οποιασδήποτε μορφής ασύρματης επικοινωνίας (όπως Radio, W-Fi, Bluetooth, GSΜ, LTE, 5G) ή παράνομων κρυφών συσκευών (όπως κρυφών καμερών).

Κυρώσεις 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξέτασης υποψήφιος καταλαμβάνεται, είτε κατόπιν ένδειξης της συσκευής ανίχνευσης είτε όχι, να υποβοηθείται με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τις ανωτέρω απαγορεύσεις, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται σε γενικότερες διατάξεις, αποβάλλεται από την εξέταση και τίθεται σχετική αναγραφή χειρογράφως τόσο στο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) όσο και στο πρακτικό εξέτασης από τον υπεύθυνο της αίθουσας. 

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ακυρώνεται το Δ.Ε.Ε., καθώς και τυχόν εκδοθέν Δ.Ε.Ε ή Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) του υποψηφίου για άλλη διαδικασία σε εξέλιξη. 

Το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) δεν επιτρέπει την επανέκδοση ή έκδοση νέου Δ.Ε.Ε. ή Δ.Ε. για τον υποψήφιο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. 

Ο υποψήφιος υποχρεούται σε εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση. 

PreviousNext