Τροχοί & TIR

Αυτή είναι η νέα δοκιμασία στις εξετάσεις για δίπλωμα

Από τις 5 Ιουνίου 2019, θεσπίζεται η νέα ειδική δοκιμασία: «Επιτόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω» µόνο για την κατηγορία Β, η οποία αντικαθιστά τη δοκιµασία «Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%
Παρασκευή 31/05/2019 - 16:35
Κοινοποίηση στα Social Media

Από τις 5 Ιουνίου 2019, θεσπίζεται η νέα ειδική δοκιμασία: «Επιτόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω» µόνο για την κατηγορία Β, η οποία αντικαθιστά τη δοκιµασία «Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%» για τα ίδια οχήματα.

Αναλυτικότερα, στις εξετάσεις οδήγησης διενεργείται η παρακάτω νέα ειδική δοκιµασία, με τη διαδικασία να έχει ως εξής:

«Επί τόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω µόνο για την κατηγορία Β

 1. Η δοκιµασία γίνεται σε οδούς διπλής κατεύθυνσης µε µικρή πυκνότητα κυκλοφορίας και µε πλάτος οδοστρώµατος έξι (6) µέτρων, µε απόκλιση ±0,30 µέτρα. Κατά την εκτέλεση του ελιγµού και σε όλη τη διάρκειά του χρησιµοποιείται ο κατάλληλος δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης, σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί πρέπει ο υποψήφιος να τον ενεργοποιήσει εκ νέου. Κατά τη δοκιµασία αυτή πρέπει ο υποψήφιος µε τρεις (3) κινήσεις (εµπρός – πίσω - εµπρός) να πραγµατοποιήσει την επί τόπου στροφή, χωρίς οι τροχοί του οχήµατος, να ανέλθουν στο πεζοδρόµιο, ελέγχοντας την κίνηση του δρόµου σε κάθε φάση της δοκιµασίας.

 2. Ο ελιγµός πραγµατοποιείται ως εξής : Ο υποψήφιος, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, ακινητοποιεί το όχηµα στο δεξιό άκρο της οδού επιλογής του εξεταστή και πλησίον του κρασπέδου του πεζοδροµίου. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος στρίβοντας αριστερά κινεί το όχηµα προς τα εµπρός, ώστε να πλησιάσει το απέναντι κράσπεδο της οδού. Αµέσως µετά, κινεί το όχηµα προς τα πίσω στρίβοντας δεξιά, ώστε να πλησιάσουν οι πίσω τροχοί το κράσπεδο της οδού που ξεκίνησε η δοκιµασία. Τέλος, στρίβοντας αριστερά κινεί το όχηµα προς τα εµπρός, ολοκληρώνοντας τη δοκιµασία έχοντας αναστρέψει πλήρως το όχηµα ώστε το όχηµα να βρίσκεται µε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που ξεκίνησε.

 3. Η δοκιµασία πραγµατοποιείται παραχωρώντας προτεραιότητα στα κινούµενα οχήµατα και επιτρέποντας στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν µε ασφάλεια. Η προς τα πίσω κίνηση του οχήµατος πραγµατοποιείται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω και ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις µέσω των κατόπτρων του οχήµατος.

Κατά την κίνηση του οχήµατος ο υποψήφιος οφείλει:

 • Να αναστρέψει το όχηµα µε τρεις κινήσεις.

 • Να µην ανέβει το όχηµα στο πεζοδρόµιο, δηλαδή κανένας τροχός να χάσει την επαφή του µε το οδόστρωµα.

 • Να µη σβήσει ο κινητήρας του οχήµατος περισσότερες από µία φορά.

 • Να χρησιµοποιεί τους κατάλληλους δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης

Λόγοι απόρριψης είναι:

 • αναστροφή οχήµατος µε περισσότερες των τριών κινήσεων,

 • σβήσιµο του κινητήρα περισσότερες από µια φορά,

 • ανέβασµα σε κράσπεδο πεζοδροµίου,

 • µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού,

 • µη χρησιµοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης περισσότερες από µία φορά.»

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους οδηγούς.

PreviousNext