Ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενδοεφοδιαστικής (intralogistics) παρήγγειλε από τη Jungheinrich, η εταιρεία Depro-Kautetzky GbR που βρίσκεται στο Wenkbach, στην Έσση της Γερμανίας και η οποία ειδικεύεται στις υπηρεσίες logistics για τη βιομηχανία των τροφίμων.

Η παραγγελία περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας αυτοματοποιημένης αποθήκης 12 διαδρόμων με 10.128 αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και την προμήθεια πέντε αυτοματοποιημένων οχημάτων, ETX 515a, από την Jungheinrich. Τα εν λόγω περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα έχουν τηλεσκοπικές περόνες, οι οποίες μπορούν να αποθηκεύσουν προϊόντα σε ύψος εναπόθεσης μέχρι και 12,8 μέτρων. Τα κλαρκ τροφοδοτούνται με ενέργεια από ηλεκτρικούς διανομείς, γεγονός που καθιστά δυνατή τη συνεχή λειτουργία τους.

Ένα, ακόμα, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αποθήκης της Jungheinrich, είναι η πλήρης έλλειψη ιμάντων μεταφοράς παλετών στην αυτοματοποιημένη περιοχή, καθώς αυτές μεταφέρονται εκεί από τα κλαρκ. Ο έλεγχος των παλετών λαμβάνει χώρα σε ένα σύνολο 36 σημείων, με τους αισθητήρες που βρίσκονται πάνω από αυτά τα σημεία μεταφοράς, να ελέγχουν τα φορτία από όλες τις πλευρές για προεξοχές, ώστε να εξασφαλιστεί ο εύκολος χειρισμός τους.

Η εταιρεία Depro-Kautetzky βασίζεται στο σύστημα ελέγχου αποθήκης (WCS) της Jungheinrich για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και για τον έλεγχο της πρόσβασης στην περιοχή. Αυτό απελευθερώνει τα κλαρκ από την αποθήκευση στην αποθήκη με τους στενούς διαδρόμους και παράλληλα ενημερώνει το σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS). Η υλοποίηση της πρώτης φάσης κατασκευής της μονάδας, προγραμματίζεται για το Μάιο του 2019.