Παρά τα σημαντικά προβλήματα που δημιούργησε η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών για το 2020 χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η εξωστρέφεια πρέπει να αποτελέσει τη βάση της εθνικής μας οικονομίας.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ-σύνδεσμος εξαγωγέων, οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2020 συγκριτικά με το 2019.

Από την άλλη πλευρά, μειωμένες κατά -4,9% ήταν οι εισαγωγές μας, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό στο -15,3%, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ - ΣΕΒΕ-σύνδεσμος εξαγωγέων, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών εξαγωγών για το 2020 είχαν οι κλάδοι των τροφίμων και των χημικών. Οι εξαγωγές τροφίμων κατέγραψαν αύξηση κατά 10,3%, δηλαδή €496,2 εκατ., ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών τροφίμων σε Τρίτες Χώρες. Παράλληλα, τα χημικά -με τη μεταβολή να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα φαρμακευτικά προϊόντα- αύξησαν κατακόρυφα τις εξαγωγές τους κατά €935,8 εκατ., δηλαδή 22,8% στο διάστημα 2019-2020, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €5.040,3 εκατ.