Αύξηση τζίρου για τον Κλάδο των αυτοκινήτων (πωλήσεις - επισκευές)

Τετ, 31/08/2022 - 16:35

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2021, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Απρίλιος, αύξηση 12,1%

• Μάιος, αύξηση 22,0% και

• Ιούνιος, αύξηση 5,5%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον ίδιο κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Απρίλιος, αύξηση 4,5%,

• Μάιος, αύξηση 13,8% και

• Ιούνιος, μείωση 4,0%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2021, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Απρίλιος, αύξηση 15,8%

• Μάιος, αύξηση 24,5% και

• Ιούνιος, αύξηση 7,2%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ίδια ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Απρίλιος, αύξηση 6,1%,

• Μάιος, αύξηση 14,3% και

• Ιούνιος, μείωση 4,8%.