Τροχοί & TIR

Το σχέδιο για την επάρκεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Λόγω της διαταραχής και αβεβαιότητας που έχει προκληθεί για τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη τον επερχόμενο χειμώνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να ξεκινήσει επειγόντως προετοιμασία αντιμετώπ
Παρασκευή 28/10/2022 - 09:30
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΔΕΣΦΑ - Μεταξύ των άλλων προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας της Ρεβυθούσας

Λόγω της διαταραχής και αβεβαιότητας που έχει προκληθεί για τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη τον επερχόμενο χειμώνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να ξεκινήσει επειγόντως προετοιμασία αντιμετώπισης των επιπτώσεων, ώστε σε περίπτωση περαιτέρω διαταραχών ή πλήρους διακοπής της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η Ευρώπη, και ειδικότερα η χώρα μας, να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις.

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των καταναλωτών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατήρτισε προσχέδιο προληπτικής δράσης, με στόχο τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων (δράσεων) για τη μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν δράσεις σε 4 άξονες / στρατηγικές, προκειμένου για την κατάλληλη προετοιμασία της χώρας ενόψει ιδίως του χειμώνα, τόσο όσον αφορά στην κατά το δυνατόν ενίσχυση των υποδομών και του ρυθμιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση κρίσεων, όσο και αναφορικά με τη διασφάλιση διαθεσιμότητας φυσικού αερίου. Επίσης, σχεδιάστηκαν επιπλέον μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση, στην περίπτωση που προκύψει πράγματι κρίση. Έτσι οι στρατηγικές είναι:

- Στρατηγική 1: Μεγιστοποίηση χρησιμοποίησης υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου, όπως η αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης Ρεβυθούσας που θα συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλεια εφοδιασμού των καταναλωτών φυσικού αερίου. Το έργο αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί και η υποδομή μπορεί να προσφέρει τεχνικά κατά 12% μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου στο σύστημα.

- Στρατηγική 2: Ενίσχυση διαθεσιμότητας φυσικού αερίου -αποθήκευση αερίου με την προσθήκη πλωτής δεξαμενής LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας.

- Στρατηγική 3: Ενίσχυση μέτρων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση φυσικού αερίου κατά την κρίση των εμπλεκόμενων φορέων.

- Στρατηγική 4: Βελτιστοποίηση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εναλλαγή καυσίμου

- Σε βιομηχανίες και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μέτρο αγοράς), συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε βιομάζα, βιομεθάνιο, ηλιακή ενέργεια και σε άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

- Η δυνατότητα μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν φυσικό αέριο να λειτουργούν αδιάλειπτα για τουλάχιστον πέντε ημέρες με τη χρήση εναλλακτικού καυσίμου (diesel).

- Προσωρινή μετάβαση σε βαριά καύσιμα ή άνθρακα για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία κρίσιμων ή στρατηγικών τομέων.

PreviousNext