Τροχοί & TIR

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ασφαλούς Μεταφοράς ADR/RID

Διάρκειας 40-44 ωρών
Τετάρτη 20/03/2024 - 10:59
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID στις 12-19 Απριλίου 2024 (εκτός Σαββατοκύριακου) διάρκειας 40-44 ωρών.

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα επισκεφθείτε το website του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ:(https://e-learning.ntua.gr) ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR/RID, όπου και συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση (προς διευκόλυνσή σας: https://e-learning.ntua.gr/programs/training-adr-rid-safe-land-transportation-of-dangerous-goods-consultants/)

Ενημερωτικό υλικό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://vlab.mech.ntua.gr (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Σεμινάρια Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Επικοινωνία: email: dgsaedu@mail.ntua.gr, τηλ.: 210 7723618

Σκοπός Σεμιναρίου: Η παροχή στους υποψηφίους των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τη Χερσαία Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, έπειτα από τις οποίες χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Το Σεμινάριο αφορά όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

Γενικές Πληροφορίες

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 62834/5491 των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την Εγκύκλιο Γ5/22039/2825 του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε επιχείρηση με σχετικές δραστηριότητες πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Το Εργαστήριο Οχημάτων Ε.Μ.Π. είναι Φορέας Εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Οδικής – Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ορισμένος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ). Για τις αντίστοιχες υπηρεσίες έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2015.

PreviousNext