ΣΑΜΕΕ | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΣΑΜΕΕ

η παραπάνω παράταση ισχύει για οδηγούς που ταξιδεύουν εντός και εκτός Ελλάδας.

Οδηγοί Επικινδύνων με ληγμένα πιστοποιητικά ADR και εκτός Ελλάδας

Μετά από συμφωνία εκπροσώπων πολλών κρατών και λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όλα τα πιστοποιητικά οδηγών ADR και ΣΑΜΕΕ (συμβούλων), η ισχύς των οποίων λήγει στο διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 1ης Νοεμβρίου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.