Συνεχίζονται οι διαγωνισμοί σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας για μεταφορές μαθητών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνισμοί:

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου: Υποβολή έγγραφης προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων και για χρονικό διάστημα έως και 30-06-2021, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 55.289,96€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15% και Φ.Π.Α. 17%. Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου μέχρι και τις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. Πληροφορίες: Πολυτεχνείου 1, Χίος, τηλ. 22713 50519

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής: Aνάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής, που αφορά νέα τμήματα δρομολογίων για το σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 48.600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 23-11-2020 και ώρα 09:00. Πληροφορίες: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διοικητήριο - Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100, τηλ. 23713 51302, fax: 2371351292, υπεύθυνος επικοινωνίας: Σπ. Ροκανάς.