Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ 144.000 ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ για τριακόσιες δεκαπέντε (315) μέρες. Αντικείμενο της
Πέμπτη 27/04/2023 - 09:39
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ για τριακόσιες δεκαπέντε (315) μέρες.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού εξοπλισμού και υλικών μεταξύ -αλλά και εντός- των κτιρίων της ΑΑΔΕ και όπου αλλού απαιτείται, εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών της, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 144.000,00 ευρώ (εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 116.129,03 ευρώ πλέον ΦΠΑ 27.870,97 ευρώ).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/06/2023 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Ν. Γκούμας, Τηλ.: 212-8000128, email: aadeprocurement@aade.gr

PreviousNext