Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός ΕΡΤ για μεταφορές ύψους 100.000 ευρώ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκήρυξε επαναληπτικό διαγωνισμό δαπάνης 99.919,78 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών μεταξύ των κτιρίων της ΕΡΤ στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και γ
Πέμπτη 17/03/2022 - 14:58
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΕΡΤ
Φωτό: ΕΡΤ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκήρυξε επαναληπτικό διαγωνισμό δαπάνης 99.919,78 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών μεταξύ των κτιρίων της ΕΡΤ στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και για μεταφορές εντός των κτιρίων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 06/04/22 και ώρα 14:00. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Ορίζεται εγγύηση συμμετοχής 1.998 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ισχύει η ίδια εγγύηση.

Πληροφορίες: 210 6075731, email: psideris@ert.gr, αρμόδιος κ. Π. Σιδέρης

PreviousNext