Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 25 minibus για Αθήνα

Στην προμήθεια 25 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων μήκους έως 6 μέτρων και ελάχιστης αυτονομίας 90 χλμ. προχωρεί ο ΟΑΣΑ και ήδη τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτήθηκαν προς διαβούλευση 20 ημερών στ
Δευτέρα 18/04/2022 - 12:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην προμήθεια 25 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων μήκους έως 6 μέτρων και ελάχιστης αυτονομίας 90 χλμ. προχωρεί ο ΟΑΣΑ και ήδη τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτήθηκαν προς διαβούλευση 20 ημερών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει, επίσης, και την προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά δύο οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 13.

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται η παροχή εκπαίδευσης στο κατάλληλο προσωπικό των Φορέων Λειτουργίας των λεωφορείων στην Αθήνα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη εξοικείωση με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ανίχνευση βλαβών των οχημάτων και των παρελκόμενων αυτών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 11.160.000,00).

PreviousNext