Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς ΑμΕΑ

Η Περιφέρεια Αττικής, Νότιος Τομέας, προκήρυξε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για τα ιδρύματα Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κ
Δευτέρα 06/12/2021 - 13:27
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής, Νότιος Τομέας, προκήρυξε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για τα ιδρύματα Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ και Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών από και προς τις εγκαταστάσεις των προαναφερόμενων ιδρυμάτων από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 174.525,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η/12/2021 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20η/12/2021 και ώρα 10:00.

Πληροφορίες: Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμήθειων. Α. Δούμα, Ε. Μαυροπούλου, Τηλ: 213 2129136, 213 2129120, E-mail: doiknt@patt.gov.gr.

PreviousNext