μεταφορά ΑμΕΑ

Μίσθωση λεωφορείων. Διαγωνισμός 91.989 ευρώ

14/03/2023 - 14:55

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη «Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης για

Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ. ιδρυμάτων, συλλόγων κ.λπ. Πώς ταξινομούνται, πότε ανακαλούνται

19/10/2022 - 16:28

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων για τα οποία δεν πληρούνται ως προς το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία οι προϋποθέσεις

Ειδικές Μεταφορές Επιβατών. Διαγωνισμός 578.000 για ΑμΕΑ

04/07/2022 - 16:12

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 578.000 (με Φ.Π.Α.) για μεταφορές ατόμων με αναπηρία και για τις παρακάτω ομάδες: Ομάδα Α': Μεταφορά

Διαγωνισμός μεταφοράς ΑμΕΑ

06/12/2021 - 13:27

Η Περιφέρεια Αττικής, Νότιος Τομέας, προκήρυξε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με