Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ύψους 269.236,07 ευρώ

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) υποβάλλοντας π
Πέμπτη 07/09/2023 - 12:46
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) υποβάλλοντας προσφορά για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 2023-2024 με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα(ταξί), μικρά και μεγάλα λεωφορεία.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μέρες με έναρξή υποβολής προσφορών την 08/09/2023 και λήξη την 18/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) καθημερινά από τις 08:00 έως 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), 3ος όροφος, γραφείο Γραμματείας 305, 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο Δράμας, Τ.Κ. 666100 Δράμα, και έως την 18/09/2023 και ώρα: 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες: Θ. Καλαϊτζίδης, Τηλέφωνο: 2521351325, e-mail: kalaitzidisth@pamth.gov.gr

PreviousNext