Τροχοί & TIR

Διακίνηση κοντέινερ, φορτίων κ.λπ. στο Λαύριο. Διαγωνισμός 930.000 ευρώ

Ο Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. προκήρυξε Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φ
Πέμπτη 06/04/2023 - 09:34
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Λιμάνι Λαυρίου
Φωτό: Λιμάνι Λαυρίου

Ο Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. προκήρυξε Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη σύμβαση:

«Παροχή Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται στα τιμολόγια 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ Β’ 3402/10.08.2018»

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κυρίως στην:

- Φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων

- Παραλαβή και παράδοση φορτίων

- Διεκπεραίωση διαδικασιών και διεργασιών εξυπηρέτησης πελατών και συναλλασσόμενων, διεκπεραίωση Τελωνειακών απαιτήσεων.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ημερομηνία και Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: 04/05/2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου (+30) 22920-22089 & 22920-27711, e-mail: info@oll.gr

PreviousNext