Μακράς διάρκειας θα είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος του βόρειου παράπλευρου του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου- Πατρών, στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ροδοδάφνης και Σελιανιτίκων, του Δήμου Αιγιαλείας για την εκτέλεση εργασιών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας θα εφαρμοστεί διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στον βόρειο παράπλευρο του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου- Πατρών μεταξύ των τ.κ. Ροδοδάφνης και Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα από την 10η/01/2022 έως την 30η/03/2022, κατά τις ώρες 07:00 - 19:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.Ο. και τους κάθετους στον παράπλευρο δρόμους.