Τροχοί & TIR

Διαπραγμάτευση αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους απηύθυνε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την έναρξη υποβολής των οικονομικών προσφορών να ορίζεται άμεσα και με κα
Τρίτη 05/09/2023 - 12:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους απηύθυνε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την έναρξη υποβολής των οικονομικών προσφορών να ορίζεται άμεσα και με καταληκτική ημερομηνία την 14/09/2023 και ώρα 15:00.

Συγκεκριμένα, η ΠΕ Κοζάνης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης είκοσι ένα (21) αδιάθετων δρομολογίων της ΟΜΑΔΑΣ 5, της 1ης Πρόσκλησης του ΔΣΑ μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για τις σχολικές περιόδους: Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 & Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί σε ένα ενιαίο στάδιο με την ανάθεση.

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα (δρομολόγια ή ομάδα δρομολογίων). Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά αφορά στο σύνολο του κάθε τμήματος και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για μέχρι 2 δρομολόγια ανά άδεια ταξί για το Τμήμα των μεμονωμένων δρομολογίων ανά ζώνη ώρας.

Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα (ταξί) στους τακτικούς διαγωνισμούς τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που η επιβίβαση των μαθητών είναι εντός των ορίων της έδρας του ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί), τότε η αποβίβασή του μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής. Ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής (παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει). Δηλαδή δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές από διαφορετική έδρα, σε δρομολόγια στα οποία υπάρχει έδρα ταξί (και έχει υποβάλει προσφορά στο ΔΣΑ) είτε στον τόπο επιβίβασης είτε στον τόπο αποβίβασης από ιδιοκτήτες ταξί άλλης έδρας.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 365.623,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Τηλ.: 24613 51194, e-mail: x.toumpas@pdm.gov.g

PreviousNext