Την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου των πιστοποιητικών ταξινόμησης καινούργιων και μεταχειρισμένων ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με ΜΑΜΦΟ έως 3,5 τόνους ζητά από τις Υπηρεσίες Μεταφορών της χώρας ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών, κ. Πολάκις.

Σε σχετική εγκύκλιο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων. Αναλυτικότερα:

«Αναφορικά με το πλαίσιο ταξινόμησης καινούργιων και μεταχειρισμένων ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με ΜΑΜΦΟ έως 3,5 τόνους και προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα καταχώρησης ελλιπών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων, τα οποία προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ταξινόμησης των οχημάτων, εφιστάται η προσοχή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, να αναζητούν τα πιστοποιητικά ταξινόμησης από το ηλεκτρονικό μητρώο των τελωνειακών αρχών και να διασταυρώνουν τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα σ’ αυτό με τα στοιχεία των πιστοποιητικών ταξινόμησης που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να καταχωρούνται όλοι οι ενδεχόμενοι περιορισμοί που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές, όπως π.χ. οι περιορισμοί για τη μετοικεσία ή για τους πολύτεκνους».