Διευκρινίζεται ότι τα μονά φορτηγά που εισέρχονται σε αστικές περιοχές της Γαλλίας, χρειάζεται να φέρουν 3 αυτοκόλλητα, δύο μπροστά σε κάθε πλευρά και ένα στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής του αυτοκινήτου (ψυγείο, κόφα κ.λπ.), σύνολο 3.

5 για τα επικαθήμενα

Για τους συρμούς τράκτορα με επικαθήμενο απαιτούνται πέντε αυτοκόλλητα: Δύο στον τράκτορα δεξιά και αριστερά, δύο στο επικαθήμενο μπροστά δεξιά και αριστερά πάνω από τον πίσω τροχό του τράκτορα και ένα πίσω, στην πίσω πόρτα  π.χ. του ψυγείου ή του μουσαμά.

Τοποθέτηση

Τράκτορες: Δύο σε κάθε πλευρά. Σε ύψος από 0,90 μέχρι 1,50 μ. πάνω από το έδαφος και προς τον προφυλακτήρα. Δεν πρέπει να βρίσκονται μακρύτερα του ενός μέτρου από τον προφυλακτήρα. Πρακτικά τοποθετούνται κάτω από τα παράθυρα και λίγο μπροστά.

Μονά φορτηγά: Δύο μπροστά τοποθετούμενα, όπως στους τράκτορες, και ένα πίσω.

ΣΥΡΜΟΙ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ: Δύο στον τράκτορα, δύο στο επικαθήμενο μπροστά, ένα δεξιά και ένα αριστερά πάνω από το πέταλο και ένα ακόμη στην πίσω πόρτα του επικαθήμενου. Σύνολο αυτοκόλλητων για συνδυασμό τράκτορα και επικαθήμενου 5 τεμάχια.

Λεωφορεία

Την υποχρέωση να φέρουν τα αυτοκόλλητα έχουν και τα λεωφορεία, φυσικά με το σχέδιο του λεωφορείου.

Τοποθετούνται δύο μπροστά (εκατέρωθεν) και ένα πίσω.

Διάθεση από το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR

Τα αυτοκόλλητα είναι αρκετά μεγάλα με πλάτος 17 εκατοστά και ύψος 25 εκατοστά. Είναι διαθέσιμα από το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR, σύμφωνα με τις χρωματικές προδιαγραφές της Γαλλίας. Πωλούνται σε τιμή κόστους προς 2,66 ευρώ, δηλαδή 3,30 ευρώ με τον Φ.Π.Α. το καθένα. Τα τρία τεμάχια κοστίζουν 9,90 με Φ.Π.Α. και τα πέντε τεμάχια 16,5 με Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνεται κόστος αποστολής.

ΔΩΡΟ ένα σετ 3 τεμαχίων έχουν οι συνδρομητές του περιοδικού.

Πληροφορίες: 210 3620841 και email: info@troxoikaitir.gr

Δείτε τις οδηγίες τοποθέτησης στο παρακάτω βίντεο: