Ξεκινά δοκιμαστικά το σύστημα της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση έκδοσης της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και πληροφοριών σχετικά με την ταξινόμηση των οχημάτων, αλλά και τις άδειες οδήγησης.

Κάθε κράτος ορίζει το δικό του «σημείο επαφής» μέσω του οποίου γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν σχετικού αιτήματος άλλου κράτους-μέλους. Για τη χώρα μας, «σημεία επαφής» ορίζονται το υπ. Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τα δεδομένα ταξινομήσεων, και η ΑΑΔΕ, αρμόδια για την καταβολή του ΦΠΑ.

Παράλληλα, το σύστημα EUCARIS καταγράφει πληροφορίες σχετικές με τα διπλώματα που χορηγούνται από το υπ. Μεταφορών. Κατόπιν αιτήματος του «σημείου επαφής» της άλλης ευρωπαϊκής χώρας παρέχονται πληροφορίες, όπως επίσης και τα εθνικά «σημεία επαφής» μπορούν αντίστοιχα να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η ρύθμιση που προβλέπει ότι τα δεδομένα ταξινόμησης του οχήματος που ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος EUCARIS διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και ότι οι πληροφορίες παρέχονται σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα.

Να σημειώσουμε, τέλος, πως με το παραπάνω σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών θα γίνεται γνωστή η πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, δηλαδή σε ποιο κράτος έγινε και πότε, ή αν εισάγεται στη χώρα μας καινούριο, για πρώτη ταξινόμηση.