Τροχοί & TIR

Επιστροφή τέλους ταξινόμησης

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1215/Β/21) καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης που
Τρίτη 30/03/2021 - 16:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1215/Β/21) καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε για οχήματα, τα οποία μετά τη θέση τους σε ανάλωση και την καταβολή του τέλους ταξινόμησης δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας και αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο, το οποίο αφού κατέβαλε το αναλογούν τέλος ταξινόμησης των οχημάτων, με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού, διασάφηση εισαγωγής ή Ειδική Δήλωση, εν συνεχεία πραγματοποίησε την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, ο δικαιούχος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές αίτηση επιστροφής του τέλους ταξινόμησης.

Δεν δικαιούνται επιστροφής του τέλους ταξινόμησης πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για τα οποία έχει κριθεί τελεσίδικα με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ότι έχουν τελέσει λαθρεμπορία.

PreviousNext