Τροχοί & TIR

Δικαιούχοι αδειών ΕΔΥΜ

Το υπ. Μεταφορών αποφάσισε τη χορήγηση από 4-1-2024 μέχρι και 29-2-2024 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ έτους 2024, στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης, εφόσον προηγουμένως καταθέσ
Πέμπτη 21/12/2023 - 15:56
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου

Το υπ. Μεταφορών αποφάσισε τη χορήγηση από 4-1-2024 μέχρι και 29-2-2024 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ έτους 2024, στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2023 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2024, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να χορηγηθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση με βάση επόμενη ανακοίνωση.

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2024, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ανακοίνωση Φ439/327998/02-11-2023. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστώθηκε:

- Στην Α περίπτωση της Ανακοίνωσης (μεταφορείς που έλαβαν άδεια το 2023) περιλαμβάνονταν συνολικά 49 αιτήσεις: 34 αιτήσεις υποψηφίων με περισσότερες από 20 καταχωρήσεις στο βιβλιάριο δρομολογίων, 9 αιτήσεις με λιγότερες από 20 καταχωρήσεις που περιλαμβάνουν όμως τριγωνικές μεταφορές, 4 αιτήσεις με καταχωρήσεις δρομολογίων αποκλειστικά μεταξύ Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 αιτήσεις με μηδενικές καταχωρήσεις.

- Στην Β περίπτωση της Ανακοίνωσης (νέοι μεταφορείς - που δεν έλαβαν άδεια το 2023) περιλαμβάνονταν συνολικά 27 αιτήσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. Δ της Ανακοίνωσης Φ439/327998/02-11-2023 χορηγούνται 60 άδειες ΕΔΥΜ, 43 άδειες σε δικαιούχους της περίπτωσης Α και 17 σε δικαιούχους της περίπτωσης Β ως εξής:

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν τους όρους χρήσης των αδειών ΕΔΥΜ όπως αυτοί περιγράφονται στον Οδηγό Χρήσης των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ του International transport Forum https://www.itfoecd.org/sites/default/files/docs/guide_2022_0.pdf και να επιστρέψουν τα συμπληρωμένα βιβλία δρομολογίων στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αποστολή τους στην Γραμματεία του ITF.

PreviousNext