άδειες ΕΔΥΜ

volvo truck
Μόνο 57 οι ενδιαφερόμενοι για τις 60 άδειες ΕΔΥΜ 2021
Κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2020.