Δρόμοι 590 χιλιομέτρων για συρμούς 34,5 μέτρων στη Σουηδία

Δευ, 28/08/2023 - 16:59

Η Σουηδία αποφάσισε τη χορήγηση επιπλέον αδειών κυκλοφορίας για τους συρμούς super-ecocombis μήκους 34,5 μέτρων και ταυτόχρονα προσδιόρισε τμήματα αυτοκινητόδρομων συνολικού μήκους 590 χιλιομέτρων εντός των οποίων θα επιτρέπεται η κυκλοφορία τους.

Τα συγκεκριμένα τμήματα των αυτοκινητόδρομων διαθέτουν κατάλληλες εξόδους προς μεγάλα βιομηχανικά και εμπορευματικά κέντρα που αποτελούν και τα κυριότερα σημεία φόρτωσης – εκφόρτωσης των συρμών.

Τα super-ecocombis των 34,5 μέτρων, μικτού βάρους 76 τόνων αποτελούνται από τριαξονικό τράκτορα με τριαξονικό επικαθήμενο που σύρει διαξονική ντόλυ με πέταλο για τριαξονικό επικαθήμενο. Οι οδηγοί τους, σύμφωνα με τη σουηδική νομοθεσία, πρέπει να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση.