Τροχοί & TIR

Δύο αλλαγές που επιφέρουν ποινές στους οδηγούς

Από 22 Μαΐου 2024, οι αρχές ελέγχου μιας χώρας έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις, έστω και αν η παράβαση σημειώθηκε στην επικράτεια άλλης χώρας, είτε της ΕΕ είτε τρίτης (χώρας).
Πέμπτη 30/05/2024 - 15:18
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Με την τελευταία (22 Μαΐου 2024) τροποποίηση του κανονισμού 561/2006 (ωράρια οδήγησης – ανάπαυσης οδηγών) επέρχονται δύο ακόμη αλλαγές -πέραν εκείνων που αφορούν στην ευελιξία των διαλειμμάτων και του χρόνου της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των οδηγών.

Από 22 Μαΐου 2024, οι αρχές ελέγχου μιας χώρας έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο και τυχόν άλλες ποινές σε οδηγό φορτηγού ή λεωφορείου άλλης χώρας για παραβάσεις σχετικές με τον ταχογράφο, έστω και αν η παράβαση σημειώθηκε στην επικράτεια άλλης χώρας, είτε της ΕΕ είτε τρίτης (χώρας).

Παράδειγμα: Ελληνικό φορτηγό ελέγχεται στην Ολλανδία και ο Ολλανδός αστυνομικός διαπιστώνει ότι ο οδηγός του ελληνικού φορτηγού δεν είχε σημειώσει τη διασυνοριακή διέλευση π.χ. προς Βουλγαρία κατά την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Ολλανδός αστυνομικός επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο, ανεξάρτητα αν η παράβαση σημειώθηκε στην επικράτεια άλλης χώρας.

Το ίδιο ισχύει π.χ. για τούρκικο φορτηγό (τρίτη χώρα) που ελέγχεται στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές επιβάλλουν πρόστιμο για παράβαση που σημειώθηκε π.χ. στην Τουρκία σε προγενέστερο χρόνο.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τους οδηγούς λεωφορείων έκτακτων επιβατικών μεταφορών. Οι τελευταίοι πρέπει να φέρουν επί του οχήματος έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των φύλλων πορείας που καλύπτουν τις προηγούμενες 28 ημέρες και, από τις 31 Δεκεμβρίου 2024, τις προηγούμενες 56 ημέρες.

Δηλαδή, διπλασιάζεται ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων από 28 σε 56 ημέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο έλεγχος μπορεί να απαιτήσει στοιχεία δρομολογίων για τις προηγούμενες 56 ημέρες αντί των 28 που ισχύει- και θα ισχύει μέχρι 31/12/24.

PreviousNext