Λόγω των συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων και της επιδημιολογικής επιβάρυνσης των Περιφερειών της χώρας, με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών ανακοίνωσε πως η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, οι οποίες θα έληγαν μεταξύ της 7ης Νοεμβρίου 2020 και της 14ης Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Επίσης, οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών σε εφαρμογή του άρθρου 13 κανονισμού 1071/2009 (προσωρινή λειτουργία επιχείρησης), οι οποίες θα έληγαν μεταξύ της 7ης Νοεμβρίου 2020 και της 14ης Δεκεμβρίου 2020, παρατείνονται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.