Ε.Ε. κατά της Ελλάδας για τα εναλλακτικά καύσιμα

Προδικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας και ακόμη 6 χωρών κινήθηκε από την Κομισιόν για καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, όπως σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και υδρογόνο.

Προδικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας και ακόμη 6 χωρών κινήθηκε από την Κομισιόν για καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, όπως σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και υδρογόνο.

 Εκτός της Ελλάδας, προδικαστική διαδικασία κινήθηκε επίσης εναντίον άλλων έξι κρατών-μελών (Ιρλανδία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο). Στις παραπάνω χώρες δόθηκε διορία δύο μηνών για συμμόρφωση, διαφορετικά απειλούνται με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Θεματική Ενότητα: 
Σύντομα Νέα