Διευκρινίσεις για την έγκριση φορτηγών με ανεξάρτητο θάλαμο οδήγησης (π.χ. τράκτορες) παρέχει με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εισαγωγέων.

Συγκεκριμένα, μετά την 30η/01/21 απαγορεύεται η ταξινόμηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων με χωριστό θάλαμο οδήγησης, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΕΕ/ΗΕ) με αριθμ. 29R03/00 "σχετικά με την έγκριση οχημάτων ως προς την προστασία των επιβαινόντων στον θάλαμο οδήγησης ενός οχήματος επαγγελματικής χρήσης" ή μεταγενέστερο αυτού.

Οχήματα που ικανοποιούν τον κανονισμό με αριθμ. 29R02 (δηλαδή την προηγούμενη σειρά τροποποιήσεων) και των οποίων οι αντίστοιχες εγκρίσεις οχημάτων, ως προς την προστασία των επιβαινόντων στον θάλαμο οδήγησης ενός οχήματος επαγγελματικής χρήσης, έχουν χορηγηθεί μέχρι την 30/1/2017, συνεχίζουν να ταξινομούνται.

Ο κανονισμός 29R03/00 ορίζει τα δομικά κατασκευαστικά μέρη ενός οχήματος, προκειμένου αυτό να αντέχει, έως ένα βαθμό, σε σύγκρουση ή σε ανατροπή.

Αν το φορτηγό είναι τύπου ΒΒ (μονό) δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις ταξινόμησης, επειδή δεν διαθέτει χωριστό θάλαμο οδήγησης

Ομοίως, στην παραπάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται τα προς ταξινόμηση οχήματα ειδικού σκοπού.