Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων και αποφυγής συνωστισμού στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και τους χώρους εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών ανά την επικράτεια, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους οδηγούς, προχώρησε στις παρακάτω ρυθμίσεις:

1. Οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς και οι πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή [παρατείνεται η σχετική προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4625/2019 (Α' 139)]. Για την υπόψη περαιτέρω παράταση δεν απαιτείται νέα απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

2. Παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς της νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που λήγει το χρονικό διάστημα από 16η Μαρτίου 2020 μέχρι και 30η Ιουλίου 2020.

3. Αναβάλλεται η διενέργεια των μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. για το χρονικό διάστημα από τη 16η Μαρτίου 2020 έως και τη 10η Μαΐου 2020. Εξαιρούνται τα προγράμματα περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. οδηγών, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με όχημα για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις/διαγωνισμούς όπου απαιτείται η υποβολή ισχύοντος Π.Ε.Ι. όπου τα προγράμματα αυτά δύνανται να διενεργούνται υπό την προϋπόθεση του παρακάτω εδαφίου.

Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ξεκινά η διενέργεια:

- των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών

- των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. τα οποία διενεργούνται, υποχρεωτικά υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ των εκπαιδευομένων και μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου, δεν θα είναι μικρότερη των 2 μέτρων.

4. Αναβάλλεται η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών και των θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. καθώς και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι., από τη 16η Μαρτίου 2020 έως και τη 10η Μαΐου 2020.

5. Από την 11η Μαΐου 2020 επιτρέπεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραμματισμός και η διενέργεια:

• θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών εκτός των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και

• των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & DE

6. Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραμματισμός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.

7. Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται με το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζόμενων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους.

8. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται

α. Χρησιμοποιώντας το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.

β. Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, προγραμματίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται το δυνατόν περισσότερα οημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/ υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.

γ. Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και προς το χώρο της δοκιμασίας/εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών περιοριστικών μέτρων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του COVID- 19 και των επικείμενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των μέτρων αυτών.

9. Η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών γενικών ή/και ειδικών μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και σε κάθε περίπτωση υπό τις προϋποθέσεις:

α. Χρήση μάσκας, γαντιών και αντισηπτικού διαλύματος ή μαντηλακίων.

β. Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και με ανοιχτά παράθυρα.

γ. Παραμονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (π.χ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).

δ. Ειδικά για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό (προβλεπόμενα εγκεκριμένο κράνος, προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και υποδήματα). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προστατευτικό ρουχισμό επιτρέπεται η χρήση επικαλαμίδων, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων.