Τροχοί & TIR

Ε.Ι.Χ. που εκμισθώνονται με οδηγό δεν εκτελούν σχολικές εκδρομές

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό παρέχει με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών ξεκαθαρίζοντας ότι τα παραπάνω οχήματα δεν δύνανται να
Πέμπτη 08/06/2023 - 12:32
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό παρέχει με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών ξεκαθαρίζοντας ότι τα παραπάνω οχήματα δεν δύνανται να εκτελούν σχολικές εκδρομές. Ακολουθεί η εγκύκλιος:

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας σχολικών εκδρομών από Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, διευκρινίζεται ότι οι σχολικές εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο:

1. με ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/77 (ΦΕΚ Α’ 284) ή

2. με ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ, ή ΔΕΑΣ ΚΩ ή ΔΕΣ «ΡΟΔΑ», σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 711/77 ή

3. με σχολικά λεωφορεία, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή της υπ. αριθμ. Δ.16900/2550/76 (ΦΕΚ Β’828) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Συνεπώς, τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), δεν δύνανται να συμμετέχουν στο έργο της εκτέλεσης σχολικών εκδρομών.

PreviousNext