Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται η αρνητική διάγνωση από εργαστηριακό έλεγχο για τον Covid-19, ούτε η βεβαίωση εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό Covid-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα και προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε πρόσφατη υπ. απόφαση (της 7/9/20) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3767/Β/7-9-20.

Ειδικά, από το «συνοριακό σημείο ελέγχου Εξοχής επιτρέπεται η διέλευση ενός μόνο επιβάτη ανά όχημα», προστίθεται στην παραπάνω απόφαση.