Τρεις καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εγκαινιάζει ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού και της διαρκούς της προσπάθειας για βελτιστοποίηση των διαδικασιών της και τη διευκόλυνση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου. Οι τρεις νέες υπηρεσίες που τίθενται άμεσα σε λειτουργία είναι:

Διαχείριση διελεύσεων υπερμεγεθών οχημάτων

Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης διελεύσεων υπερμεγεθών οχημάτων, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες διαχείρισης υπερβαρέων και υπερμεγεθών οχημάτων να υποβάλουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις διέλευσης των οχημάτων τους, καθώς και να λαμβάνουν επίσης ηλεκτρονικά, χωρίς καθυστερήσεις, τα ενημερωτικά δελτία διέλευσης για τα οχήματά τους.

Η Ενημέρωση Δυνατότητας Διέλευσης παρέχεται ως υπηρεσία ενημέρωσης της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προς τους επαγγελματίες χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα διέλευσης υπέρβαρων – υπερμεγεθών οχημάτων /μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εργασίες και τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες στον αυτοκινητόδρομο, με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών χρηστών και την ενίσχυση της ασφάλειας της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.

Διευκρινίζεται ότι η Ενημέρωση Δυνατότητας Διέλευσης ΔΕΝ αποτελεί άδεια διέλευσης και δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από το άρθρο 53 του Κ.Ο.Κ., άδεια διέλευσης υπέρβαρου – υπερμεγέθους οχήματος/ μηχανήματος έργου.

Σύστημα Πληροφοριών Ταξιδιού

Το προηγμένο σύστημα ATIS (Advanced Traffic Information System) προσφέρει σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν, τη δυνατότητα να λάβουν ενημέρωση σχετικά με το ταξίδι τους σε πραγματικό χρόνο. Οι ταξιδιώτες, μέσα από την ιστοσελίδα travel.aegeanmotorway.gr θα μπορούν να πληροφορηθούν για τις καιρικές συνθήκες, για τυχόν έργα ή ατυχήματα, για προτεινόμενα αξιοθέατα, για τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, για τα πρατήρια και τις τιμές καυσίμων και θα μπορούν να υπολογίσουν και το κόστος των διοδίων που αφορούν τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου από την αφετηρία έως το τέρμα της διαδρομής τους.

Αποπληρωμή εντύπων αδυναμίας καταβολής διοδίων

Σε περίπτωση που ο οδηγός, κατά τη διέλευσή του από έναν σταθμό διοδίων δηλώσει για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία καταβολής των σχετικών διοδίων, λαμβάνει το σχετικό έντυπο αδυναμίας καταβολής τέλους διοδίων. Το ποσό που αντιστοιχεί στη διέλευσή του μπορεί πλέον να το εξοφλήσει μέσω της ιστοσελίδας του αυτοκινητόδρομου. Η ηλεκτρονική πληρωμή γίνεται εύκολα, ενώ η συναλλαγή διενεργείται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της συνεργαζόμενης τράπεζας, διασφαλίζοντας την προστασία των στοιχείων του χρήστη.