Τροχοί & TIR

Είσοδος της εταιρείας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

Με απόφασή της, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) χορήγησε άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης για εμπορευματικές μεταφορές στην εταιρεία ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. Άδεια έχει ήδη χορηγηθεί στη Rail Ca
Τετάρτη 06/06/2018 - 13:09
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφασή της, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) χορήγησε άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης για εμπορευματικές μεταφορές στην εταιρεία ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. Άδεια έχει ήδη χορηγηθεί στη Rail Cargo του Ομίλου Goldair, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Ειδομένη και στην Piraeus Europe Asia Rail Logistics «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (PEARL S.A.).

Η εταιρεία Μακιός ιδρύθηκε το 1977 και απασχολεί σήμερα 121 άτομα, με την έδρα του Ομίλου να βρίσκεται στο 5ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου (Μενεμένη), ενώ έχει και δυο θυγατρικές σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των 3rd Party Logistics (3PL), έχει επενδύσει σε δύο μεγάλες εκτάσεις γης, 160 στρέμματα, που βρίσκονται στην περιοχή της Γέφυρας, 20 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και 200 στρέμματα στη Θήβα. Οι δύο αυτές εκτάσεις συνδέονται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Θρασύβουλο Μακιό, η εταιρεία εκτιμά την έναρξη της δραστηριότητάς της ως σιδηροδρομική επιχείρηση τον Νοέμβριο του 2018.

Μεταφορές Ασυνόδευτων

Σημαντικό κομμάτι των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αναμένεται να αποτελέσει η μεταφορά ασυνόδευτων ρυμουλκούμενων πάνω σε βαγόνια – πλατφόρμες, βαθύσκαφα, ώστε το συνολικό ύψος να παραμένει στα επιτρεπτά όρια. Πρόκειται για το σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών ISTT (Innovated Semi Trailer Transfer) με γενικό πλεονέκτημα τη μείωση της ρύπανσης και την αυξημένη ασφάλεια.

Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα, πλεονέκτημα των μεταφορών ISTT αναδεικνύεται – συγκριτικά - το σχετικά χαμηλό κόστος εξαιτίας των υπερβολικών τιμών των διοδίων και των καυσίμων, στα οποία θα πρέπει να προστεθεί το κόστος του οδηγού (μισθός – ασφάλεια) τα κόστη συντήρησης των οχημάτων κ.α.

Από την άλλη πλευρά, η μεταφορά ασυνόδευτων με το τρένο διατηρεί τα σοβαρά μειονεκτήματα της σιδηροδρομικής μεταφοράς που είναι η έλλειψη ευελιξίας κάτι που προϋποθέτει τη  μεταφορά του ασυνόδευτου με τράκτορα από το σημείο φόρτωσης στο σιδηροδρομικό terminal και κατόπιν δεύτερη (ή και τρίτη) μεταφορά του τρέιλερ από το terminal προορισμού προς τον τελικό παραλήπτη με τη χρήση άλλου τράκτορα (ή και μονού φορτηγού).

Μειονέκτημα επίσης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών παραμένει ο χρόνος παράδοσης που μπορεί να είναι τριπλάσιος έως και πενταπλάσιος του χρόνου της οδικής μεταφοράς. Εδώ να σημειώσουμε, ότι η φόρτωση και εκφόρτωση ενός τρέιλερ στο τρένο απαιτεί και μια επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία που μεταφράζεται σε επιπλέον χρόνο.

Παρά τα παραπάνω, οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές εκτιμάται ότι θα δουλέψουν ικανοποιητικά και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι για μεταφορές σε απόσταση πάνω από 500 – 600 χιλιόμετρα οι διαφορές μεταξύ σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς αμβλύνονται, ενώ ένας υπολογίσιμος όγκος εμπορευμάτων έχει ελαστικότερες απαιτήσεις στους χρόνους παράδοσης εφόσον έτσι θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη.

PreviousNext