ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.

Αλλαγή σκυτάλης στη Μακιός

Πλειοψηφικό πακέτο στη Μακιός ΑΕ απέκτησε ο ευρωπαϊκός βραχίονας του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου, η «H.I.G. Europe Realty Partners» ή H.I.G.

Είσοδος της εταιρείας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

Με απόφασή της, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) χορήγησε άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης για εμπορευματικές μεταφορές στην εταιρεία

Φίλτρα