Στο μεταξύ, το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) προέβη σε εξώδικη δήλωση πρόσκληση διαμαρτυρίας κατά της εταιρείας «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.», αναφέροντας τη ζημία που υπέστησαν οι μεταφορείς εξαιτίας της απεργίας καθώς και των ευθυνών της ΣΕΠ ΑΕ για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.

Συγκεκριμένα, το ΠΣΧΕΜ αναφέρει μεταξύ των άλλων:

«Η εν λόγω απεργία συνδέεται με τις σχέσεις της εταιρίας σας με τους εργαζόμενους στη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός του λιμένα.

Η ανωτέρω απεργία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν περιορίστηκε στο γεγονός, ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, αλλά επεκτάθηκε και σε συνολικό κλείσιμο και αδρανοποίηση του λιμένα γενικότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να καταστεί αδύνατο για το σύνολο των μελών μας, να εργαστούν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τριημέρου εντός του χώρου του λιμένα.

Είναι προφανές, ότι η εταιρία σας, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του λιμένα Πειραιά, είναι επιφορτισμένη, να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του, έστω και αν λαμβάνει χώρα απεργιακή κινητοποίηση, ιδίως ενόψει του γεγονότος, ότι από αυτό εξαρτάται και η δραστηριοποίηση και άλλων επαγγελματιών, όπως είναι τα μέλη του συνδικάτου μας.

Θέτουμε υπόψη σας, ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του συνδικάτου μας, αλλά και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η δραστηριότητα κάθε μέλους μας που αναλαμβάνει μεταφορές από το λιμένα Πειραιά, ισούται με τουλάχιστον ένα (ορισμένες φορές και περισσότερα) δρομολόγιο. Επιπλέον είναι εύλογο θεωρούμε να κατανοήσετε, ότι εκτός από τη συγκεκριμένη απώλεια εισοδήματος για τρεις ημέρες κατά τα ανωτέρω σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και τη δυσαρέσκεια των πελατών μας (σε Ελλάδα και εξωτερικό), δεδομένου, ότι δεν ήμαστε σε θέση να μεταφέρουμε τα προϊόντα τους εγκαίρως και κατά τη συμφωνημένη ημέρα. Επίσης, λόγω του ότι ο λιμένας έκλεισε, δημιουργήθηκε κίνδυνος για φορτηγά ιδιοκτησίας μελών μας, τα οποία βρέθηκαν εγκλωβισμένα εντός αυτού.

Οφείλουμε να σας επισημάνουμε, ότι όλα τα ανωτέρω ζημιογόνα για τα μέλη μας και τη δραστηριότητά τους γεγονότα έλαβαν χώρα εξαιτίας του ότι η εταιρία σας δεν μπόρεσε, ως όφειλε και οφείλει, να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, παρά το ότι υπήρξε μία απεργιακή κινητοποίηση. Για το ζήτημα αυτό επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας και εκφράζουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας. Εφιστούμε επιπλέον την προσοχή της εταιρίας σας στο ότι έχει εξαγγελθεί και νέα απεργία για τις επόμενες ημέρες και σας καλούμε να λάβετε τη φορά αυτή όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μη συμβούν ανάλογα ζημιογόνα γεγονότα».

Σημειώνουμε, ότι η παραπάνω εξώδικη δήλωση του ΠΣΧΕΜ επιδόθηκε στη ΣΕΠ ΑΕ ενόψει της εξαγγελθείσας νέας απεργίας της 6/6/18.